Fylkesutvalget vedtok tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på 250 000 kroner til Vennesla kommune til forprosjektet "Attraksjonsutvikling i Vennesla". En videre støtte i et eventuelt hovedprosjekt vil bli vurdert når forprosjektet er avsluttet.

Vennesla kommune har siden i fjor vår hatt i gang arbeid for å vurdere utviklingsmuligheter for Tømmerrenna, Setesdalsbanen og omkringliggende områder. En arbeidsgruppe, bestående av representanter for aktuelle aktører i området, har medvirket.  Det er gjennomført en forstudie som peker på muligheter for økt attraksjonsverdi, besøk og inntjening med fokus på seks attraksjoner: Setesdalsbanen med Grovane stasjon, Tømmerrenna, Kringsjå kraftverk, Røyknes, Nomeland og Speiderhytta Paulen. Mulighetsstudien tar til orde for å utvikle fire nye reiselivskonsepter rundt attraksjonene: Den ultimate søndagsturen; Sommermarked på Røyknes; Paulen Challenge (teambuilding); og Julemarkedet/Polarekspressen.

Neste fase i prosjektet, som nå ønskes satt i gang, er et forprosjekt. Blant oppgavene her blir å blant annet å utvikle konsepter med forretningsplaner, konkretisere ambisjoner og samarbeidsområder, å avklare eierstrukturer og formalisere samarbeidsavtaler.

Prosessen så langt, og ønsket om å gå videre med et forprosjekt, er godt forankret lokalt og regionalt, blant annet med Vennesla næringsforening, Setesdalsbanen, Stiftelsen Tømmerrenna, Vennesla speiderforening, Røyknes velforening, Iveland kommune, næringsaktører i Vennesla, samt i dialog med Usus og Midt-Agder friluftsråd.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. oktober 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer
 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer