Agder Tresenter har søkt fylkeskommunen om finansiering til et treårig prosjekt, hvor målet er å styrke verdikjeden for tre gjennom etablering av treklyngen TRE på Agder. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 420 000 kroner av midlene til regional utvikling til prosjektet for 2019. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres, og at Aust-Agder fylkeskommune bidrar med 380 000 kroner i 2019. En vurdering av videre støtte for 2020 og 2021 vil bli tatt opp i forbindelse med arbeidet med budsjett og økonomiplan for Agder fylkeskommune.

Forskning viser at bedrifter som går sammen i klynger og nettverk, står bedre rustet til å utveksle kompetanse og møte felles utfordringer. En stor industrigren på Agder er treindustrien. Bransjen består av mange små og mellomstore bedrifter som leverer et mangfold av produkter, og treindustrien vil være viktig for at vi skal nå målene i Regionplan Agder innenfor miljø, økt verdiskapning og innovasjon.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. juni 2019 | Skriv ut siden