Evjeklinikken Holding AS har over lengre tid arbeidet med å etablere Evje folkehøyskole, tidligere benevnt "Folkehøyskolen Helse". Primært driver Evjeklinikken A/S behandling innen sykelig overvekt, samt utfordringer knyttet til overvekt og livsstilssykdommer som følge av overvekt. Klinikken er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør- Øst. Skolen står ovenfor et betydelig utviklingsarbeid frem mot oppstart høsten 2019. Evje Folkehøgskole søker om totalt en million kroner fra Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune til Evje Folkehøgskole AS og prosjektet "Ny livsstil – Ung folkehelse". Aust-Agder fylkeskommune har bevilget 750 000 kroner til prosjektet og Vest-Agder fylkeskommune er bedt om å bidra med 250 000 kroner. Fylkesutvalget imøtekom tirsdag søknaden til Vest-Agder fylkeskommune.

Stortinget vedtok i forbindelse med Statsbudsjettet 2018, oppstart av folkehøgskolen på Evje fra høsten 2019. Kunnskapsdepartementet har godkjent skolen i henhold til Lov om folkehøgskoler.

Prosjekt "Ny livsstil – Ung folkehelse" søker å utvikle nye metoder for å hjelpe unge voksne 16–25 år som har falt ut av skole eller jobb grunnet utfordringer i skolehverdagen, sosiale relasjoner, mestring, overvekt og/eller psykisk helse.

Evje Folkehøgskole skal være en internatskole hvor en fokuserer på livsstil, mestring og deltakelse. For å kunne gi elevene et så godt tilbud som mulig på folkehøgskolen, ønsker en å kvalitetssikre og prøve ut hvordan konseptet treffer målgruppen.

Prosjektperioden er fra mai 2018 til august 2019. Det vil bli etablert et samarbeid med kommuner og NAV i Agder-fylkene for å identifisere unge som av nevnte grunner ikke deltar i utdanning eller arbeidsliv. Det blir gjennomført to pilotkurs. Det første startet i september 2018, og det andre starter i februar 2019. Det er plass til 15 personer per kurs og hvert kurs har en varighet på seks uker. Pilotkursene avholdes på Evje hvor elevene bor på internat.

Når prosjektperioden er ferdig er planen at folkehøgskolen starter opp studieåret 2019/2020 med de prinsipper som er utviklet gjennom prosjektet. Det vil i prosjektperioden bli utarbeidet en rapport som beskriver hvordan unges helse og livsstilutfordringer knyttet til overvekt kan kombineres med folkehøgskolens pedagogiske grunntanker. Erfaringene og metodene som presenteres i rapporten vil danne grunnlaget for oppstart av folkehøgskolen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2019 | Skriv ut siden