Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal støtte desentralisert helsesøsterstudium i regionene Lister, Lindesnes og Setesdal med 200 000 kroner i år. Nye tilskudd for 2018 og 2019, vil bli vurdert i de årlige fylkeskommunale budsjettene.

Regionene Lister, Lindesnes og Setesdal vil i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) tilby desentralisert helsesøsterutdanning til de tre regionene fra og med i høst. Studentene oppnår autorisasjon som helsesøster ved fullført desentraliserte deltidsstudium over to år. Prosjektet har som formål å tilby studiet lokalt til 15 studenter.

De tre regionene har felles arbeidsmarked internt og i noen grad mellom regionene. Totalt er det for få personer med godkjent helsesøsterutdanning for å dekke eksisterende stillinger. I tillegg er flere kommuner i ferd med å opprette stillinger for å styrke det forebyggende arbeidet innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rekrutteringen av nyutdannede helsesøstre i de tre regionen er liten. Det betyr at en konkurrerer om de samme som allerede er ansatt i kommunene. Samhandlingsreformen har gitt kommunene store utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert personell. Desentralisert helsesøsterutdanning vil medvirke til at distriktene får den kvalifiserte kompetansen de mangler i dag.

Prosjekteier er Setesdal regionråd, Kompetansesenter Sør og Lister kompetanse. De berørte kommunene vil også bidra med midler sammen med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Sørlandets Kompetansefond, og Vest-Agder fylkeskommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2017 | Skriv ut siden