Sørnorsk filmsenter ble etablert 1. september 2008, og er lokalisert i Aladdin Kulturhus i Kristiansand. Aksjeselskapet har som formål å bidra til faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjonen i Agder-fylkene og Telemark. Filmsenteret forvalter tilskuddsmidler på grunnlag av søknader fra filmskapere og andre aktører som jobber med filmfaglige tiltak. Filmsenteret mottok i fjor totalt 67 søknader om støtte til både utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilmer. Av 29 søknader om produksjonsstøtte ble det bevilget støtte til sju kortfilmer og 11 dokumentarfilmer. Av 38 søknader om utviklingsstøtte ble det bevilget støtte til ni kortfilmer og 18 dokumentarfilmer.

 

Filmsenteret driver ved siden av tilskuddsforvaltning også kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak gjennom nettverksbygging, kurs, seminarer og verksteder rettet mot profesjonelle aktører, samt talentutvikling og faglige tiltak for barn og unge.    

 

 I senterets årsmelding som tirsdag ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning opplyses det at senteret mottok totalt kr 2,1 millioner kroner i driftstilskudd i 2017. Vest-Agder fylkeskommune bevilget 521 000.  Årets tildeling fra Kulturdepartementet var på 4 855.000 kroner. Årsregnskap 2017 viser et resultat på 253 811 kroner.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2018 | Skriv ut siden