I årsrapporten for Sørlandets Kunstmuseum (SKMU, som nå behandles politisk i fylkeskommunen går det frem at fjorårets samlede besøkstall var på 29 650. Det er en økning på cirka 14 prosent sammenlignet med året før. Fokus på en større ramme rundt kunstutstillingene gjennom arrangementer, publikumsutvikling, foredrag, verksted, omvisninger, vandreutstillinger til skoler og institusjoner med mer medførte opprettelsen av et eget formidlingsteam.

Sørlandets Kunstmuseum ble etablert som stiftelse i 1995 av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Christianssands Billedgalleri. I 2000 flyttet kunstmuseet inn i den gamle Kristiansand Katedralskole. SKMU forvalter og utvikler betydningsfulle samlinger av norsk og internasjonal billedkunst og kunsthåndverk. Museet har en lokal og regional tilknytning samt et nasjonalt kunst- og kulturansvar. 

Året 2017 var preget av kunstgaven fra Nicolai Tangen der oppmerksomheten er rettet mot utviklingen av Kunstsiloprosjektet, inkludert planer om byggingen av prosjekt Kunstsilo i henhold til arkitektkonkurransen som ble avholdt på slutten av 2016. Kunstsiloen skal inneholde kunstsamlingen til SKMU, Tangen-samlingen og temporære utstillinger. Tangen-samlingen ble donert til Kristiansand og overdratt til SKMU i form av evig disponeringsrett. Samlingen består av over 1500 verk hovedsakelig fra perioden 1930-1980. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2018 | Skriv ut siden