I årsmeldingen for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum for 2017, som nylig ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning, fremgår det at 2017 var nok et år med økning i antall gjester til Lindesnes fyr. Fra 2016 til 2017 økte besøket med hele 12,8 prosent. Det var totalt 67 072 besøkende. Fylkeskommunen samarbeider og gir årlig tilskudd til Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum. Driftstilskuddet fra Vest-Agder fylkeskommune var i 2017 på 1 843 000 kroner. Museet fikk et årsresultat på 168 448 kroner.

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum ble opprettet i 1992 for å ivareta Lindesnes fyrstasjon som kulturminne. I 2000 ble Lindesnes fyr valgt av fylkestinget til Vest- Agders tusenårssted. Forslaget til prosjektet besto i utbygging av et nytt formidlingsanlegg inne i fjellet under fyret. 2009 var første driftsår hvor Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum hadde formell status som hovedsete for Kystverkets etatsmuseum, Kystverkmusea.

Lindesnes fyrmuseum jobber bredt med aktiviteter innen formidling og forvaltning av den norske fyrhistorie spesifikt og kystkulturen mer generelt. Fartøyet Gamle Oksøy ble bygget i 1962 som forsyningsskip for Kystverket, og ble overtatt av fyrmuseet i 2014.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Bokbussen Med Å Markere Bokåret 20+19
  av Torvald Hellum, 27.12.18

  600.000 kroner til å markere Bokåret 2019 i Agder

  Les mer
 • Erik Alfred Tesaker
  av jto, 21.12.18

  Møtet med oppfinneren var tidenes beste arrangementsturne

  Les mer
 • Bibliotekbygg På Byremo
  av jto, 30.11.18

  Fylkeskommunen med å realisere nytt folkebibliotek på Byremo i Audnedal kommune

  Les mer

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • Heiplansamling 2018 Øystein Kristensen Presenterer Data Fra Villreinprosjektet
  av bal, 13.09.18

  Vellykket Heiplansamling i Åseral

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 10.09.18

  Oppstart av fredningssak for to tekniske og industrielle kulturminner i Vest-Agder

  Les mer