I årsmeldingen for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum for 2017, som nylig ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning, fremgår det at 2017 var nok et år med økning i antall gjester til Lindesnes fyr. Fra 2016 til 2017 økte besøket med hele 12,8 prosent. Det var totalt 67 072 besøkende. Fylkeskommunen samarbeider og gir årlig tilskudd til Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum. Driftstilskuddet fra Vest-Agder fylkeskommune var i 2017 på 1 843 000 kroner. Museet fikk et årsresultat på 168 448 kroner.

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum ble opprettet i 1992 for å ivareta Lindesnes fyrstasjon som kulturminne. I 2000 ble Lindesnes fyr valgt av fylkestinget til Vest- Agders tusenårssted. Forslaget til prosjektet besto i utbygging av et nytt formidlingsanlegg inne i fjellet under fyret. 2009 var første driftsår hvor Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum hadde formell status som hovedsete for Kystverkets etatsmuseum, Kystverkmusea.

Lindesnes fyrmuseum jobber bredt med aktiviteter innen formidling og forvaltning av den norske fyrhistorie spesifikt og kystkulturen mer generelt. Fartøyet Gamle Oksøy ble bygget i 1962 som forsyningsskip for Kystverket, og ble overtatt av fyrmuseet i 2014.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • VAM
  av jto, 03.05.19

  Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

  Les mer
 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer