Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø godkjente i sist møte fylkeskommunens reasfalteringsplan for 2019. I planen er det lagt opp til at 103,9 kilometer fylkesvei og cirka 6 kilometer fylkeskommunale gang- og sykkelveger vil få nytt dekke. I saksfremlegget informerer samferdselssjef Vidar Ose om at det i Vest-Agder har det vært en prisøkningen fra 2017 til 2018 på 23,9 prosent på asfaltarbeider. Dette medfører at man får lagt mindre asfalt for de samme pengene. Det advares derfor om at forfallet vil øke dersom ikke bevilgningene blir økt.

Tabellen under gir en oversikt over antall meter med reasfalteringstiltak som planlegges i 2019. 

Reasfaltering

I 2019 er det foreløpig avsatt 53,26 millioner kroner eksklusiv mva. til reasfaltering. Dette er en liten reduksjon fra 2018. I tillegg brukes det omkring 17 millioner kroner eksklusive mva. til arbeider i forkant av reasfalteringen. Forarbeidene blir belastet en annen budsjettpost knyttet til drift og vedlikehold. Fylkestinget har vedtatt å øke rammen på drift og vedlikehold med 10 millioner kroner i 2019. Derfor vil det komme noen justeringer i reasfalteringsprogrammet etter at regnskapet for 2018 er klart.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. januar 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Jernbaneforum Soer 04022019
  av elma11, 08.02.19

  Jernbaneforum Sør møtte statssekretær Anders B. Werp

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Trafikklysskilt
  av jto, 28.01.19

  Kvinesdal får støtte til etablering av veilys

  Les mer