Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø godkjente i sist møte fylkeskommunens reasfalteringsplan for 2019. I planen er det lagt opp til at 103,9 kilometer fylkesvei og cirka 6 kilometer fylkeskommunale gang- og sykkelveger vil få nytt dekke. I saksfremlegget informerer samferdselssjef Vidar Ose om at det i Vest-Agder har det vært en prisøkningen fra 2017 til 2018 på 23,9 prosent på asfaltarbeider. Dette medfører at man får lagt mindre asfalt for de samme pengene. Det advares derfor om at forfallet vil øke dersom ikke bevilgningene blir økt.

Tabellen under gir en oversikt over antall meter med reasfalteringstiltak som planlegges i 2019. 

Reasfaltering

I 2019 er det foreløpig avsatt 53,26 millioner kroner eksklusiv mva. til reasfaltering. Dette er en liten reduksjon fra 2018. I tillegg brukes det omkring 17 millioner kroner eksklusive mva. til arbeider i forkant av reasfalteringen. Forarbeidene blir belastet en annen budsjettpost knyttet til drift og vedlikehold. Fylkestinget har vedtatt å øke rammen på drift og vedlikehold med 10 millioner kroner i 2019. Derfor vil det komme noen justeringer i reasfalteringsprogrammet etter at regnskapet for 2018 er klart.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. januar 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer