Det foreligger nå statistikk over folketallsutviklingen etter tredje kvartal i år. Den viser at folketallet i Vest-Agder var på 188 722 ved utgangen av september. Ved årets begynnelse var antallet 187 589. Befolkningsveksten var dermed på 1133. Ser en på de femten kommunene er det stor variasjon. Det var vekst i folketallet i seks kommuner og nedgang i ni kommuner.

De seks  kommunene med vekst var: Kristiansand +923, Søgne +160, Mandal +107, Vennesla +85, Lindesnes +43 og Lyngdal +9. De ni med nedgang var: Kvinesdal -54, Marnardal -34, Flekkefjord -31, Audnedal -30, Songdalen -16, Sirdal -13, Hægebostad -7, Farsund -6 og Åseral -3.

Ser en de to Agder-fylkene under ett var det samlede folketallet per 30. september 306 849 innbyggere, hvorav 188 722 i Vest-Agder og 118 127 i Aust-Agder. Den nye storkommunen Kristiansand, som vil bestå av Kristiansand Søgne og Songdalen, hadde 30. november 111 458 innbyggere. Det utgjør godt over en tredjedel av innbyggertallet i den nye Agder fylkeskommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2019 | Skriv ut siden