Da nestleder i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Harald Fauskanger Andersen i dag orienterte representantene i stortingets transport- og kommunikasjonskomite om samferdselsutfordringer i Vest-Agder var blant annet vedlikehold av fylkesveiene et sentralt tema. -Det er et enormt etterslep på veiene i fylket, fastslo Fauskanger Andersen.

Da fylkestinget i desember behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2019 ble det klargjort at det i fylket er et vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene på nærmere tre milliarder kroner for å oppnå ønsket standard. Dette fremgår basert på en velbrukt og anerkjent beregningsmetodikk over hvor stor økonomisk innsats som må til for at etterslepet på riks- og fylkesveiene ikke skal øke.

I fylket er det behov for 387 millioner kroner netto årlig for å stoppe etterslepet på fylkesveinettet. Beløpet indikerer behov for midler til fylkesveiene og gang- og sykkelveier. Beregningen inneholder også behov for utskifting av tyngre utstyr i tunnelene, og viser en økende tendens.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. januar 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer