-Planleggingsprosessene tar for lang tid. Tid er penger. Vi har i dag fått et ”monster” av planhierarki som er tidkrevende og gir muligheter for parallelle prosesser og mange muligheter for utsettelser. Og vi kjenner oss igjen. Når ting ikke er bestemt skal komme til utførelse, men kun foreløpig er sagt at det skal lages en plan for senere å se om nettopp dette planprosjektet vinner i lotteriet om de nødvendige økonomiske midlene for realisering, sier det seg selv at prosessen ikke blir målrettet nok og det blir lett å komme med innsigelser. Av erfaring vet vi at det ikke er uvanlig med planprosesser på sju til ti år, sa stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) da han innledet på en stor veikonferanse, arrangert av blant annet Vest-Agder fylkeskommune, i Kristiansand i går.

Han tegnet et klart bilde av "monsteret" for de rundt ett hundre  politikere, offentlige plan- og samferdselsansatte, representanter fra entreprenørbransjen og andre som var samlet for å bli opplyst om konferansetemaet: Hvordan bygge mer vei for pengene med god nok kvalitet?

-Vi kjenner de ulike fasene: mulighetsstudier, konseptutvalgutredning, kvalitetssikring i flere faser ( KS1 og KS2), planprogram, konsekvensutredning, kommunedelplaner, reguleringsplan og gjerne en bompengeutredning i noen omganger, proposisjon, byggeplanlegging samt innsigelser og klagebehandling. Og alt dette skjer før noen vet med sikkerhet at prosjektet blir finansiert og skal bygges. Og i tillegg vil en del av disse fasene bli parallelle og repeterende prosesser basert på samme faktagrunnlaget. Kvalitetssikring er både rasjonelt og nødvendig, men må ikke lede til så store forsinkelser.

Han reiste spørsmålet: Hva kan så gjøres av gode og fornuftige forenklinger som samtidig ikke reduserer kvaliteten i prosessen? -Planer er ferskvare Planlegges det for mye? Bruker vi for mye penger på planarbeid som vi vet aldri blir gjennomført?

Det viktigste grepet for å korte ned planleggingstid tror jeg likevel er at prosjektet får en avklart og forutsigbar finansiering av hele prosjektet ved oppstart av planprosessen med krav til ferdigstillelsesår. Vet man at prosjektet skal bygges, ligger grunnlaget for en helt annen målrettet prosess enn om man planlegger uten å vite om dette noen gang blir realisert. I en mer fastskrudd prosess hvor finansieringen er på plass ved prosjektets oppstart ligger det tid og penger spart, hevdet Grøvan.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. april 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • DSCF0097
  av elma11, 27.04.18

  Vegdirektøren på besøk i Trafoen

  Les mer
 • Elever På Bussen
  av jto, 05.04.18

  Dette driver prisene opp i kollektivtransporten

  Les mer
 • Null Drepte Null Skadde
  av jto, 04.04.18

  Mål om å etablere nullvisjonsprosjekter i hele den nye Agder fylkeskommune

  Les mer