42768 - det er tallet på utlånte e-bøker i Agder konsortium for 2018, skriver fylkesbiblioteket i Vest-Agder i sitt nyhetsbrev for januar. Etter overgangen til eBokBib og ny innkjøpsmodell som ga befolkningen enkel tilgang til flere tusen nye titler, samt et utvalg lydbøker, så har utlånet av e-bøker økt med 76,76 prosent siden 2017.

-Dette har skjedd uten at vi har økt innkjøpsbudsjettet. Dette har vært et år med innkjøring, prøving, feiling, en del frustrasjon, noen veldig misfornøyde og mange ganske fornøyde brukere. Men tallenes tale er klar – dette kan ikke sies å være annet enn en suksesshistorie! Mer detaljert statistikk vil  komme senere, skriver rådgiver Nina Stenbro  i fylkesbiblioteket.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. januar 2019 | Skriv ut siden