Fylkeskommunene, med sine 49 000 sysselsatte, hadde i 2016 en liten økning både i tallet på sysselsatte og årsverk på henholdsvisvis 0,2 og 0,4 prosent sammenliknet med samme tidsrom året før. Det viser ferske tall fra KOSTRA - KOmmune-STat-Rapportering. Videregående opplæring viser enn nedgang i årsverk på 0,7 prosent og omfattet 34 000 årsverk i 4. kvartal 2016, noe som utgjør omtrent 79,5 prosent av de totale årsverkene i fylkeskommunene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mars 2017 | Skriv ut siden