I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å sette av totalt 38 millioner kroner til å utdype flere farleder, reparere stormskader og utbedre fyr og fyrstasjoner langs kysten. For Vest-Agders del tildeles ti av millionene til utbedringer i Faqrsund.

- Det er nødvendig å utbedre farleder for blant annet å legge til rette for innseiling med større fartøy flere steder langs kysten. Vi foreslår nå å benytte 10 millioner kroner til å utbedre innseilingen til Farsund i Vest-Agder. Dette vil redusere faren for grunnstøtinger og bedre fremkommeligheten i innseilingen og samtidig åpne muligheten til å benytte større fartøy, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2019 | Skriv ut siden