Utstillingen «Ikke bare greit?. Om å være fattig på Sørlandet» er flyttet fra Tresse og gjenåpner nå på Kristiansand museum. Der vil den stå fram til 26. februar – åpen, gratis og tilgjengelig for alle. Utstillingen er bygget i flyttbare brakker og har nå startet sin vandring i fylket. Den åpnet i Tresse i Kristiansand i november. Nå står den på Kristiansand museum på Kongsgård før turen går videre til Mandal og Lista og avsluttes i Flekkefjord.

Vest-Agder-museet har i nærmere ett år arbeidet med et svært tabubelagt tema: fattigdom. Fattigdom er fortsatt et høyst samfunnsrelevant tema, som berører mer enn 10 prosent av befolkningen her i regionen. Er du berørt av fattigdom, prøver du å skjule det, ofte til og med for dine nærmeste. Å være fattig er skambelagt, nesten som et tegn på at du ikke har klart deg i vårt samfunn, der «alle» fremstår som vellykkete.  Fattigdom er «ikke bare greit,» som sørlendingene ellers så gjerne sier om det meste. Resultatene av arbeidet presenteres i vandreutstillingen og i en ny publikasjon fra Vest-Agder-museet, «At maatte erholde en liden Hjelp».

Utstillingen består av en historisk del, som viser hovedtrekk i synet på fattige og utviklingen av fattigvesenet på Sørlandet gjennom 250 år, og en lydutstilling som gir oss et innblikk i samtidens fattigdom. Du får møte våre 14 informanter som gjennom stemmer forteller om synet på livet, om utfordringer i hverdagen, om hvordan man strever når jul og bursdager skal feires og hva det koster å la barna delta i aktiviteter på lik linje med andre barn.

Utstillingen står på Kristiansand museum 3. januar til 26. februar 2017. Den er åpen kl. 10-20 hver dag, men fra 16. januar foregår det en del undervisning i lokalene fram til kl. 14 på hverdager. 

Gratis inngang.

Les mer om fattigdomsprosjektet her: www.vestagdermuseet.no/fattigdom

Har du lyst til å besøke utstillingen med din klasse eller gruppe? Ta kontakt med Gunhild Aaby, tlf. 934 52 031 eller Kristiansand museum, tlf. 38 10 26 90.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. januar 2017 | Skriv ut siden