Fylkestinget i Vest-Agder vedtok tirsdag 19. juni, at forslaget med gull eik på rød bakgrunn, blir nytt fylkesvåpen. Tidligere samme dag gjorde også fylkestinget i Aust-Agder samme vedtak.

Etter at fellesnemnda i november 2017 behandlet saken om nytt fylkesvåpen, som la føringer for prosessen, vedtok Stortinget en endring i kommunelovens § 3 nr. 6 med hensyn til reglene for valg av fylkesvåpen. Endringen var ment som en forenkling, og innebærer at fylkestinget selv – ikke staten – gjør endelig vedtak om fylkesvåpen. Fellesnemnda er imidlertid ikke nevnt. Loven sier at «fylkestinget selv fatter vedtak om fylkesvåpen og fylkesflagg». I utgangspunktet var det tenkt at fellesnemnda kunne gjøre endelig vedtak, men etter lovendringen måtte saken videre til fylkestingene som må gjøre likelydende vedtak. Når det nå foreligger er endelig valg gjort.

Eika et sterkt symbol

Både juryen og fellesnemnda trakk fram den sterke symbolikken som ligger i eiketreet. Eika er en del av begge våpenskjoldene i dag, da gullfargen i Aust-Agder fylkeskommune sitt våpenskjold representerer eiketømmer. Eika har tung symbolikk – både fysisk og i overført betydning. Eika varer over mange generasjoner, henviser til lang tidsdimensjon, er bærekraftig, var der før mennesker og vil vare inn i fremtiden. Treet med blader viser også et livskraftig og levende tre. Eika er også et symbol på visdom og soliditet. Historisk har eika både vært en viktig næring og eksportartikkel, men den har en eldre historie som arena for viktige møter – steder der diskusjoner ble holdt og beslutninger fattet.

Eika er et tungt symbol for begge fylkeskommunene og finnes over store deler av det som geografisk dekker Agder.
 
Les mer om prosessen bak valg av nytt fylkesvåpen her:
https://www.agderfk.no/2018/tre-vinnerforslag-til-nytt-fylkesvapen/.

av Macdonald, Cheryl, publisert 19. juni 2018 | Skriv ut siden