Vinteren 2018 startet det et stort arbeid i Kristiansand Domkirke med å rengjøre den store altertavlen av Eilif Pettersen fra 1886. Arbeidet skulle være ferdig til påskefeiringen. Det var mange aktører med for å få arbeidet gjort, både Vest-Agder-museet, Sørlandets kunstmuseum og Vest-Agder fylkeskommune.

Fra Vest-Agder-museet var det konservator Simon Mawdsley som deltok. Han hadde ansvar for rengjøring av den dekorative rammen rundt altertavlen. Han utførte arbeidet sammen med frivillige fra Domkirkens menighet. Arbeidet var omfattende, skittent og tidkrevende. Mens disse rengjorde rammen, var det malerikonservatoren fra Sørlandets kunstmuseum, Mariana Teneva Koeva, som utførte arbeidet med maleriet

Selve arbeidet var i hovedsak fjerning av støv. En svært møkkete jobb som krevde riktig utstyr. I og med det var satt av begrenset tid til arbeidet, var det kun tid til å fjerne to typer støv. Et grovt, hvitt «nytt» lag med støv som kunne fjernes ved forsiktig å koste støvet inn i en støvsuger. Deretter kunne det finere, sorte støvlaget – trolig et resultat av 50 år med utslipp fra biler – fjernes med røyk-svamper og smale, myke polyuretan svamper.

Etter hvert som rammen ble rengjort, dukket det opp mye spennende. Det ble blant annet sett tegn på at rammen var blitt malt flere ganger gjennom historien. Man fant blant annet spor av et gyllent mønster under den blå malingen. Men man fant også skader etter tidligere rengjøring hvor man hadde brukt vann. Dermed ble det utelukket å skulle bruke våt behandling i forbindelse med rengjøringe i 2018. Et slikt arbeid hadde krevet mer tid enn det man hadde.

Da altertavlen var ferdig etter mange timers arbeid, kunne fargene som en gang var påført rammen igjen tre skarpere fram enn på mange år – og altertavlen var igjen klar til å møte menigheten og byen.

Tekst og foto: Simon Mawdsley

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. april 2018 | Skriv ut siden