Vegdirektør Terje Moe Gustavsen fra Statens vegvesen var innleder på en stor trafikksikkerhetskonferanse i Kristiansand torsdag. I sitt foredrag, for rundt 100 konferansedeltakere fra hele landet, rettet han søkelys på målsettingen i Nasjonal transportplan om økt sykkelbruk, gåing og kollektivtransport. Tema for konferansen var: Det store sykkelparadokset. Vegdirektørens klare budskap når det gjelder å få til økt sykkelbruk er at en i satsingen må sette sikkerhetsaspektet sterkt i fokus.

Moe Gustavsen viste til at antall årlig hardt skadde og drepte relatert til sykkelulykker er betydelig redusert de seneste tiårene. Mens antallet lå på over 700 på 1970-tallet er antallet nå under 100. Situasjonen nå er at de fleste sykkelulykkene er såkalte "eneulykker". Det vi si at ulykkene ikke involverer andre gjennom kollisjoner eller påkjørsler. Den vesentligste årsaken er dermed å finne i infrastrukturen og da hovedsakelig i gang- og sykkelveinettet. –Skal vi få til en reduksjon i ulykkestallet og samtidig oppnå en trygg økning i sykkeltrafikken må vi ha bedre gang- og sykkelveier, fastslo vegdirektøren.

Vegdirektøren pekte på at det i forbindelse med Nasjonal transportplan er lagt opp til økte statlige bidrag til bygging av sykkelekspressveier. En av disse er på strekningen fra Vollevannet til Gartnerløkka i Kristiansand. Han opplyste samtidig at det for tiden er til vurdering om en skal gi momsfritak for kjøp av el-sykler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. mars 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Hidrasundet
  av jto, 13.02.18

  Gjenopptakelse av Hidra landfastsaken avhengig av stortingsavgjørelser

  Les mer
 • Taxi
  av ansk55, 13.02.18

  Ledig drosjeløyve i Vest-Agder - Vennesla

  Les mer
 • Forside Atp Beloenningsrapport 2017
  av elma11, 06.02.18

  Nullvekst i personbiltrafikken i 2017

  Les mer