Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i går hvordan tildelte statlige spillemidler til nærmiljøanlegg i fylket skal fordeles. Det er i år innsendt 55 søknader på nærmiljøanlegg, og alle ble godkjent. Det vil si 55 godkjente søknader på tilskudd til nærmiljøanlegg i 2019. Dette tilsvarer en økning på syv søknader sammenlignet med i fjor.

Midlene til nærmiljøanlegg er fordelt slik:

Nærmiljøanlegg

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer