Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i går hvordan tildelte statlige spillemidler til nærmiljøanlegg i fylket skal fordeles. Det er i år innsendt 55 søknader på nærmiljøanlegg, og alle ble godkjent. Det vil si 55 godkjente søknader på tilskudd til nærmiljøanlegg i 2019. Dette tilsvarer en økning på syv søknader sammenlignet med i fjor.

Midlene til nærmiljøanlegg er fordelt slik:

Nærmiljøanlegg

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer