Rundt 60 personer deltok på årets Heiplansamling på Eikerapen Gjestegard i Åseral. Målgruppa for samlingen var politikere, næringsliv, planleggere, byggesaksbehandlere, næringskonsulteter og natur-, kulturminne-, vilt- og miljøforvaltere i kommuner, fylkeskommuner og hos fylkesmenn.

Samlingen ble åpnet av fylkesordfører Terje Damman som pekte på viktigheten av Heiplansamlingen som et møtested for de ulike aktøreren som jobber med heiområdene i regionen.

Deltakerne fikk høre ulike faginnlegg knyttet til villrein, reiseliv, verdiskaping med mere.

Presentasjonene kan lastes ned her:

Dag 1:

Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for regionforsking (NIBR). Reformvindane. Kva skjer med Setesdalsheiane og villreinfjellet om Stortinget høyrer på Ekspertutvalet?

Olav Nord-Varhaug, Miljødirektoratet. Samarbeid verneområdeforvaltinga og fylkeskommunane og kommunane. Kvifor? Korleis?

Snorre Haukali, Vest Agder fylkeskommune. Kulturminner i heia. Kva er gjort og kva skal gjerast?

Oddvar Brakestad, Norsk natursenter Hardanger. Nasjonalpark eller landskapsvernområde – spelar merkelappen ei rolle for næringsutvikling.

Torkjell Solbraa, Vestlandsforsking. Kva rolle spelar naturen for reiselivet?

Jørn Haug, SVR. Verdiskapingsprosjekt i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, SVR, frå plan til tiltak.

Alf Odden. Besøksstrategi i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområd -  frå plan til tiltak.

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter, Skinnarbu. Data om ferdsel og villrein med GPS – korleis bruka Døme frå Hardangervidda og Setesdal. Status for Renewable Reindeer prosjektet.

Tor Punsvik, Fylkesmannen i Agder. Miljøkvalitetsnorm for villrein. Europeiske villreinregionar. Konsekvensar og mulighetar.

 

Dag 2:

Eva Lill Kvisle, DNT. Ferdsel i villreinfjellet. Kva rolle og ansvar har DNT?

Per Ketil Omholt, FM og Sigrid Bjørgum, Bykle kommune - Bygdeutviklingssona – fritt fram for utbygging?

Øystein Kristensen, Aust-Agder fylkeskommune. GPS merka villrein til nytte!

Jarle Lunde, Villreinnemda for Setesdalsområdet. Villreinen, villreinfjellet og vilkårsrevisjonane. Korleis sikre ei heilskapleg tilnæring.

Sissel Bakke. Kva skal inn og kva skal ut? Revisjon av handlingsprogrammet til Heiplanen.

 

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 13. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • VAM
  av jto, 03.05.19

  Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

  Les mer
 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer