Rundt 60 personer deltok på årets Heiplansamling på Eikerapen Gjestegard i Åseral. Målgruppa for samlingen var politikere, næringsliv, planleggere, byggesaksbehandlere, næringskonsulteter og natur-, kulturminne-, vilt- og miljøforvaltere i kommuner, fylkeskommuner og hos fylkesmenn.

Samlingen ble åpnet av fylkesordfører Terje Damman som pekte på viktigheten av Heiplansamlingen som et møtested for de ulike aktøreren som jobber med heiområdene i regionen.

Deltakerne fikk høre ulike faginnlegg knyttet til villrein, reiseliv, verdiskaping med mere.

Presentasjonene kan lastes ned her:

Dag 1:

Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for regionforsking (NIBR). Reformvindane. Kva skjer med Setesdalsheiane og villreinfjellet om Stortinget høyrer på Ekspertutvalet?

Olav Nord-Varhaug, Miljødirektoratet. Samarbeid verneområdeforvaltinga og fylkeskommunane og kommunane. Kvifor? Korleis?

Snorre Haukali, Vest Agder fylkeskommune. Kulturminner i heia. Kva er gjort og kva skal gjerast?

Oddvar Brakestad, Norsk natursenter Hardanger. Nasjonalpark eller landskapsvernområde – spelar merkelappen ei rolle for næringsutvikling.

Torkjell Solbraa, Vestlandsforsking. Kva rolle spelar naturen for reiselivet?

Jørn Haug, SVR. Verdiskapingsprosjekt i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, SVR, frå plan til tiltak.

Alf Odden. Besøksstrategi i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområd -  frå plan til tiltak.

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter, Skinnarbu. Data om ferdsel og villrein med GPS – korleis bruka Døme frå Hardangervidda og Setesdal. Status for Renewable Reindeer prosjektet.

Tor Punsvik, Fylkesmannen i Agder. Miljøkvalitetsnorm for villrein. Europeiske villreinregionar. Konsekvensar og mulighetar.

 

Dag 2:

Eva Lill Kvisle, DNT. Ferdsel i villreinfjellet. Kva rolle og ansvar har DNT?

Per Ketil Omholt, FM og Sigrid Bjørgum, Bykle kommune - Bygdeutviklingssona – fritt fram for utbygging?

Øystein Kristensen, Aust-Agder fylkeskommune. GPS merka villrein til nytte!

Jarle Lunde, Villreinnemda for Setesdalsområdet. Villreinen, villreinfjellet og vilkårsrevisjonane. Korleis sikre ei heilskapleg tilnæring.

Sissel Bakke. Kva skal inn og kva skal ut? Revisjon av handlingsprogrammet til Heiplanen.

 

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 13. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer
 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • VAM
  av jto, 03.05.19

  Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

  Les mer