Rundt 60 personer deltok på årets Heiplansamling på Eikerapen Gjestegard i Åseral. Målgruppa for samlingen var politikere, næringsliv, planleggere, byggesaksbehandlere, næringskonsulteter og natur-, kulturminne-, vilt- og miljøforvaltere i kommuner, fylkeskommuner og hos fylkesmenn.

Samlingen ble åpnet av fylkesordfører Terje Damman som pekte på viktigheten av Heiplansamlingen som et møtested for de ulike aktøreren som jobber med heiområdene i regionen.

Deltakerne fikk høre ulike faginnlegg knyttet til villrein, reiseliv, verdiskaping med mere.

Presentasjonene kan lastes ned her:

Dag 1:

Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for regionforsking (NIBR). Reformvindane. Kva skjer med Setesdalsheiane og villreinfjellet om Stortinget høyrer på Ekspertutvalet?

Olav Nord-Varhaug, Miljødirektoratet. Samarbeid verneområdeforvaltinga og fylkeskommunane og kommunane. Kvifor? Korleis?

Snorre Haukali, Vest Agder fylkeskommune. Kulturminner i heia. Kva er gjort og kva skal gjerast?

Oddvar Brakestad, Norsk natursenter Hardanger. Nasjonalpark eller landskapsvernområde – spelar merkelappen ei rolle for næringsutvikling.

Torkjell Solbraa, Vestlandsforsking. Kva rolle spelar naturen for reiselivet?

Jørn Haug, SVR. Verdiskapingsprosjekt i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, SVR, frå plan til tiltak.

Alf Odden. Besøksstrategi i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområd -  frå plan til tiltak.

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter, Skinnarbu. Data om ferdsel og villrein med GPS – korleis bruka Døme frå Hardangervidda og Setesdal. Status for Renewable Reindeer prosjektet.

Tor Punsvik, Fylkesmannen i Agder. Miljøkvalitetsnorm for villrein. Europeiske villreinregionar. Konsekvensar og mulighetar.

 

Dag 2:

Eva Lill Kvisle, DNT. Ferdsel i villreinfjellet. Kva rolle og ansvar har DNT?

Per Ketil Omholt, FM og Sigrid Bjørgum, Bykle kommune - Bygdeutviklingssona – fritt fram for utbygging?

Øystein Kristensen, Aust-Agder fylkeskommune. GPS merka villrein til nytte!

Jarle Lunde, Villreinnemda for Setesdalsområdet. Villreinen, villreinfjellet og vilkårsrevisjonane. Korleis sikre ei heilskapleg tilnæring.

Sissel Bakke. Kva skal inn og kva skal ut? Revisjon av handlingsprogrammet til Heiplanen.

 

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 13. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Romsviga I Kveldsstemning
  av jto, 11.03.19

  Anbefaler at ti friluftsområder i Vest-Agder innvilges statlig sikring

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Flerkkefjord Gatemiljø
  av jto, 14.11.18

  Fylkeskommunen bidrar økonomisk og faglig til by- og stedsutvikling

  Les mer

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer
 • VAM Prosjektmidler 2019
  av jto, 05.02.19

  Vest-Agder-museet utlyser prosjektmidler

  Les mer

Siste fra Næring

 • Gründeruka 18
  av jto, 17.10.18

  Bli med på Gründeruka Agder 12. – 18. november

  Les mer

Siste fra Regionalutvikling

 • Gründeruka 18
  av jto, 17.10.18

  Bli med på Gründeruka Agder 12. – 18. november

  Les mer
 • E¤lectric City Agder
  av jto, 10.10.18

  Vil fortsette arbeidet med å gjennomføre Electric City Agder med endret navn

  Les mer