Vennesla videregående skole har mer enn halvert dagsfraværet i løpet de siste to årene. Størstedelen av reduksjonen har kommet i løpet av skoleåret 2016/17, noe som tyder på at de nye fraværsreglene har virket etter hensikten.

Her kan du lese artikkelen på skolens egen nettside: http://www.vennesla.vgs.no/aktuelt/halvert-fravaer-paa-to-aar!!/

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juli 2017 | Skriv ut siden