Fylkestinget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune går inn som deltaker i IKT Agder IKS med virkning fra 1. mai. Et forslag til selskapsavtale for IKT Agder IKS ble også vedtatt. Fra 1. januar 2020 overtar den nye Agder fylkeskommune eierandelene til Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Når Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune slås sammen til Agder fylkeskommune fra 1. januar vil Agder fylkeskommune overta de to fylkeskommunenes eierandel fra samme tidspunkt.

Overføringen av de ansatte fra Vest-Agder fylkeskommune til IKT Agder IKS er en virksomhetsoverdragelse, og de skal sikres like rettigheter som øvrige ansatte i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune i tråd med et vedtak som ble fattet fellesnemnda for fylkessammenslåingen i april i fjor.

Vennesla kommune har søkt om å bli med i IKT Agder og i selskapsavtalen foreslås det at Vennesla kommune kommer inn som ny deltaker i IKT Agder IKS. 

IKT Agder IKS vil få 11 eiere (ti etter fylkessammenslåingen) der Arendal kommune (29 prosent), Grimstad kommune (17 prosent), Vest-Agder fylkeskommune (15 prosent) og Vennesla kommune (ti prosent) er de fire største eierne. Aust-Agder fylkeskommune vil ha en eierandel på ni prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. april 2019 | Skriv ut siden