Når Vest-Agder fylkeskommune fra 1. januar 2020 blir slått sammen med Aust-Agder fylkeskommune går begge fylkeskommunene over i historien. Da etableres Agder fylkeskommune. Den moderne fylkeskommunen med direkte folkevalgte politikere gjennom fylkestingsvalg ble igangsatt i 1976. Under fylkestingets møte i dag fremsatte fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene forslag om at den 44 år lange virksomheten til Vest-Agder fylkeskommune skal dokumenteres. Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket inngår i en strategisak for Vest-Agder fylkeskommune som er retningsgivende for arbeidet med årsbudsjettet for 2019 og økonomiplanen for perioden 2019 til 2022.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2018 | Skriv ut siden