Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Han viser til den ulykkes-utsatte E-39 strekningen ved Fasselandsvannet ved Mandal. Han ber fylkesordføreren besvare om han vil ta initiativ for å få til en bedre trafikksikring på strekningen. Interpellasjonen vil bli besvart på fylkestingets møte i oktober.

Interpellasjonen har følgende ordlyd:

Til nå i juli har det vært hele fire trafikkulykker på E 39-veistrekket ved Fasselandsvannet, som på folkemunne kalles  "dødsveien", som går gjennom nåværende Mandal og Lindesnes kommune. 

Bare de siste fem årene har det minst vært 17 ulykker og en dødsulykke. Og siden 1981 har hele ni mennesker mistet livet på denne farlige strekningen - uten at Statens vegvesen har planer om å foreta seg noe konkret på denne farlige veistrekningen.

Demokratene støtter naboer, kjørende og ordfører i Mandal Alf Erik Andersen, som mener at her må Statens vegvesen som et konkret tiltak for å bedre trafikksikkerheten - sette opp autovern.

Vil fylkesordføreren støtte Demokratene i at det snarest tas et initiativ ovenfor Statens vegvesen for å sikre denne farlige veistrekningen nå utbedres med - nye nødvendige tiltak og autovern?

Kristiansand 24. juli 2018

 

Vidar Kleppe

Fylkestingsrepresentant for Demokratene 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juli 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Birte -Simonsen
  av jto, 07.03.19

  Birte Simonsen MDG: -Plastfri valgkamp?

  Les mer
 • Sørlandsbanen Foto:Jernbanedirektoratet
  av elma11, 27.02.19

  Arbeidet med høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger må settes i gang raskt!

  Les mer
 • Forside Rapport ATP 2018
  av elma11, 22.02.19

  Belønningsrapporten for 2018 viser nedgang i personbiltrafikken i Kristiansand

  Les mer