Busselskapet Boreal har meddelt Agder kollektivtrafikk AKT om at det nå er blitt en åpning for tidligere leveranse av el-bussene, enn som forutsatt sommeren 2020. Bussene kan være tilgjengelig allerede fra utpå høsten 2019. AKT planlegger også betydelige produksjonsendringer fra høsten 2019 som uansett kan medføre uttak av ekstra materiell høsten 2019. En tidligere leveranse av el-busser kan således være ressursbesparende. Areal- og transportplanutvalget (ATP) anmodet i dag at Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med AKT og andre aktuelle parter - utarbeide en infrastrukturplan for tilrettelegging for elektrisk bussmateriell i regionen.

På bakgrunn elektrifiserings-strategien av kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen er ATP utvalget positive til at nødvendig elektrisk infrastruktur bygges ut. Støtte til dette vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av ny belønningssøknad fra og med. 2020.

 I Kristiansandsområdet er det per i dag fem elbusser fordelt på to linjer. Elbussene lades med både nattlading og hurtiglading på bussanlegget på Dalane og med hurtiglading på sykehuset. En utvidelse i antall el-busser vil medføre behov for etablering av infrastruktur og lademuligheter andre steder i ruteområdet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. april 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer