I forbindelse med behandlingen av en sak om drift og vedlikehold av fylkesveiene i Vest-Agder i fylkesutvalget denne uken tok Venstre-representanten Stein Inge Dahn opp forurensningen som skjer langs veiene etter at det er tatt i bruk brøytestikker av plast. Han fikk med seg et flertall med representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne, på et forslag om å få bukt med slik forurensning.

Også hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har tatt opp miljøutfordringen plastbrøytestikker innebærer.

Fylkesutvalget ber nå Statens vegvesen om å vurdere muligheten for å ta i bruk brøytestikker som er produsert av tre eller et annet materiale som er nedbrytbart og som ikke skader naturen, i forbindelse med fremtidige anbud på fylkes- og riksveier i Vest-Agder.

Videre ber fylkesutvalget Statens Vegvesen om at alle plastbrøytestikker, og fragmenter av plastbrøytestikker, som er spredd i naturen blir fjernet så raskt som mulig. Det vises i den sammenheng til forurensingslovens paragraf sju.

I tillegg bes vegvesenet om å utarbeide et regnskap som  viser omfanget av svinn av plastbrøytestikker etter at disse er fjernet  etter denne vinterens brøytesesong.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer