Fylkesutvalget vedtok tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune stiller seg positiv til en videreføring av Forskningsmobilisering Agder i 2020. Beslutningen om en bevilgning til prosjektet på tre millioner kroner vil bli fattet i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet til Agder fylkeskommune for 2020.

Forskningsmobilisering Agder startet i 2017 og bygger på erfaringene fra det tidligere VRI programmet - Virkemidler for regional FoU og innovasjon - som ble gjennomført i perioden fra 2007 til 2016. Formålet er skape vekst og arbeidsplasser og styrke regionens innovasjonskraft gjennom å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. 

Prosjektet har et årlig budsjett på åtte millioner kroner. Forskningsrådet bidrar med fem millioner kroner mens Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune bidrar med til sammen tre millioner kroner

Prosjektet er et lavterskeltilbud til private bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte, og som ikke har erfaring med forskning fra tidligere. Midlene som bevilges skal i all hovedsak brukes til innkjøp av forskningstjenester. Prosjektet hører inn under Norges Forskningsråds program FORREGION og er ment å skulle vare i ti år. Så langt har fylkeskommunene i Agder bevilget 9 millioner kroner. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. oktober 2019 | Skriv ut siden