Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at det er 1000 flere søkere til yrkesfag enn studieforberedende på Vg1. Yrkesfag utgjør med det 51 prosent av søkerne til førsteåret i videregående opplæring.

Dette er veldig gledelig for norsk arbeidsliv, sier utdanningsrådgiver i NHO Agder, Fred Skagestad, som også er leder av yrkesopplæringsnemnda i Aust-Agder.

- Antallet kvalifiserte og motiverte søkere til yrkesfag er en forutsetning for inntaket av lærlinger i både små og store lærebedrifter.

- Etter å ha vært engasjert i fag- og yrkesopplæringen i over 30 år, forundrer det meg fortsatt at vi har så store regionale forskjeller både når det gjelder antall søkere til yrkesfag og tilhørende læreplasser i fylkene.

Fylke

Søkere yrkesfag  
prosentandel (Udir) 

Antall lærlinger 
per. 100.000 innbyggere (SSB)

Finnmark

65

1) 1238

Nordland

60

3) 1164

Møre og Romsdal

59

10) 919

Oppland

59

12) 896

Hedmark  

57

16) 810

Sogn og Fjordane

56

 2) 1211

Hordaland

56

11) 917

Trøndelag

56

4) 1065

Rogaland

54

6) 1013

Telemark

54

9) 938

Østfold

52

15) 825

Aust-Agder 

52

 5) 1057

Vest-Agder

52

 7) 1001

Buskerud

51

14) 827

Troms

51

 8) 951

Vestfold

51

13) 861

Akershus

41

17) 586

Oslo

27

18) 349

Kilde: NHO

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. august 2018 | Skriv ut siden