Et enstemmig fylkesutvalg støttet i dag et forslag om å samle høgskolemiljøene i Arendal og Grimstad i en felles campus. Mot stemmene til Aps to representanter og en av FRPs representanter mente fylkesutvalget at en lokaliseringen av campusen i Grimstad vil være den mest bærekraftige på sikt.

av admin, publisert 2. juni 2005 | Skriv ut siden