Fylkestingskomiteen i Aust-Agder hadde i går sammenslåingsaken av Agder-fylkene oppe som ekstrasak. I følge Agderposten var det full enstemmighet i komiteen om å innstille til fylkestingets møte 14. juni om å «stille i bero» hele saken om sammenslåing og dermed også avblåse folkeavstemmingen som skulle vært gjennomført i Aust-Agder i september.
 

Agderposten skriver at alle partiene i fylkestinget i Aust-Agder er enige om å parkere prosessen om sammenslåing av de to fylkene. Fra politisk hold ble det vist til at utviklingen sentralt har innhentet prosessen på Agder. I kommuneøkonomiproposisjonen som ble lagt frem for Stortinget sist uke ble det varslet om at fylkesstrukturen skal evalueres i 2007. Endringer i regionforvaltningen tas sikte på å bli iverksatt fra 2010.

SV's representant Jens Jacob Aasbø konkluderte slik:- Fylkeskommunene legges ned og erstattes av større regioner, altså er det ikke lenger aktuelt med en ren sammenslåing av Aust- og Vest-Agder.

av Jan Torkelsen, publisert 8. juni 2005 | Skriv ut siden