Fylkestinget ønsker vurdert kostnadene ved både en full utbygging av en ny skole og en eventuell flytting av enkeltfag til andre skoler.
Tingets flertall forutsetter at konsekvensene av godkjente friskoleplasser tas med i vurderingen. Et mindretall bestående av representantene fra AP, SV og SP gikk imot dette.

Fylkestinget nedsatte en politisk styringsgruppe som skal følge opp arbeidet. Styringsgruppen består av: Jon Grindland (SP), Vivian Solaas Klok (SV), Stian Storbukås (FRP), Åse Tønnessen Sæbø (KRF) og Svein Bringsjord (H). Fylkesrådmannen skal være sekretær for gruppen.

av Jan Torkelsen, publisert 27. juni 2005 | Skriv ut siden