Hovedutvalgene har i henhold tl reglementene begrenset grad adgang til å fremme saker direkte for fylkestinget. Innstillingsretten på de aller fleste saksområder er fylkesutvalgets kompetanse. Praksis har imidlertid utviklet seg i retning av at hovedutvalgene innstillet direkte til fylkestinget i saker som angår deres fagfelt. Sakene paserer også fylkesutvalget, men da i et parallellt løp til fylkestinget. Hovedutvalget har også etablert den praksis at saksordfører i slike "fagsaker" skal utpekes av og blant hovedutvalgets medlemmer. Retten til å utpeke saksordfører er imidlertid forbeholdt fylkesutvalget i saker hvor fylkesutvalget innstiller til tinget. Spørsnålet som melder seg er om praksis skal tilpasses reglementene, eller om reglementene skal tilpasses praksis. I neste artikkel vil vi trolig kunne gi svaret, så følg med på nettsiden; POLITIKK.

av Peersen, Tor, publisert 29. juni 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer