Hovedutvalgene har i henhold tl reglementene begrenset grad adgang til å fremme saker direkte for fylkestinget. Innstillingsretten på de aller fleste saksområder er fylkesutvalgets kompetanse. Praksis har imidlertid utviklet seg i retning av at hovedutvalgene innstillet direkte til fylkestinget i saker som angår deres fagfelt. Sakene paserer også fylkesutvalget, men da i et parallellt løp til fylkestinget. Hovedutvalget har også etablert den praksis at saksordfører i slike "fagsaker" skal utpekes av og blant hovedutvalgets medlemmer. Retten til å utpeke saksordfører er imidlertid forbeholdt fylkesutvalget i saker hvor fylkesutvalget innstiller til tinget. Spørsnålet som melder seg er om praksis skal tilpasses reglementene, eller om reglementene skal tilpasses praksis. I neste artikkel vil vi trolig kunne gi svaret, så følg med på nettsiden; POLITIKK.

av Peersen, Tor, publisert 29. juni 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer