Fylkesutvalget behandlet i møte 12.04.05.sak vedr.  rapport om bruken av regionalutviklingsmidler (konsesjonskraftmidler) i 2004 og føringer på bruk av midlene i 2005

av Jørgensen, Ann Opheim, publisert 29. juni 2005 | Skriv ut siden