Den offentlige tannhelsetjenesten er en egen institusjon i Vest-Agder fylkeskommune med 90,5 årsverk (tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer) som har ansvaret for tannhelsetjenester til omlag 50.000 av fylkets innbyggere.


 Tjenesten er organisert i 3 tannhelsedistrikter: Kristiansand -, Midtre - og Lister distrikt.
 
Totalt 20 tannklinikker, derav 3 biklinikker, driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir tilbud om tannbehandling til følgende prioriterte grupper:
 • Gruppe A. Barn og ungdom til fylte 18 år
 • Gruppe B. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
 • Gruppe C. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjoner og med hjemmesykepleie
 • Gruppe D. Ungdom fra 19 - 20 år (25 % egenandel)
 • Gruppe E.  Pasienter med rusmiddelproblem som mottar kommunale tjenester etter sosialtjenesteloven (§4.2, jfr § 4.3).
Alle offentlige tannklinikker kan også tilby tannhelsetjenester til et begrenset antall betalende voksne pasienter til egne takster, og uten å være prisledende i markedet.
 
Vi kan tilby pasientene nærhet og tilgjengelighet, god service og kvalitet, høy kompetanse og moderne utstyr.
 • Audnedal, Byremo tannklinikk 1000vest-agder
 • Farsund tannklinikk
 • Flekkefjord tannklinikk
 • Hægebostad tannklinikk
 • Kristiansand, Eg tannklinikk
 • Kristiansand, Grim tannklinikk
 • Kristiansand, Møvik tannklinikk
 • Kristiansand, Randesund tannklinikk
 • Kristiansand, Sentraltannklinikken
 • Kristiansand, Tveit tannklinikk
 • Kvinesdal tannklinikk
 • Lyngdal tannklinikk
 • Mandal tannklinikk
 • Marnardal tannklinikk
 • Sirdal tannklinikk
 • Songdalen tannklinikk
 • Søgne tannklinikk
 • Vennesla tannklinikk
 • Åseral tannklinikk

av Per Kvinlaug, publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden