Utdanningsminister Kristin Clemets parti Høyre la i går frem ti forslag som skal gjøre skolen bedre. Partiets hovedmål er å få en en kunnskapsskole med klare mål for læring.

Høyre foreslår en ny læreplan i grunnskolen og videregående skole fra høsten 2006. Partiet vil at karakterene skal opprettholdes. Det foreslås innført klare faglige kriterier for karakterene både i grunnskolen og i videregående skole.

Partiet vil ha igang tiltak for er styrking av realfagene. Videre ønskes større lokal handlefrihet for skolene. Et annet punkt går på tiltak for å stoppe mobbing.

Høyre ønsker å skape en skole med like muligheter for alle. Partiet vil innføre faste leksetimer på slutten av skoledagen. Videre skal elevene gis mulighet til å velge praktisk arbeid med et yrkesfag allerede fra første klasse i videregående skole.

av Jan Torkelsen, publisert 28. juni 2005 | Skriv ut siden

0