Et enstemmig fylkesting besluttet i dag at Tine Sundtoft blir Vest-Agders nye fylkesrådmann. Fylkestinget fulgte dermed opp de enstemmige innstillingene fra både fylkesutvalget og administrasjonsutvalget. Hun overtar stillingen etter Ulf Engh som fratrer til høsten.

Tine Sundtoft er for tiden regiondirektør i NHO-Agder. Hun er utdannet økonom, 38 år gammel og bosatt i Lillesand.

Dersom ikke Tine Sundtoft tar imot stillingen tilsettes regiondirektør Thorleif Andreassen i Tollregion Sør-Norge. Avdelingsleder for plan og utviklingsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune Bente Skaare Urdal er innstilt som tredje kandidat til stillingen.

Fylkesrådmannstillingen i Vest-Agder tilsettes på åremål for en seks års periode med mulighet for forlengelse maksimalt for en periode.

av admin, publisert 23. juni 2005 | Skriv ut siden