Både fylkesutvalget og administrasjonsutvalget har denne uken drøftet hvem som skal overta stillingen som fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune etter Ulf Engh. Begge utvalgene anbefaler enstemmig at Tine Sundtoft tilsettes. Endelig avklaring skjer i fylkestinget 21. juni.

av admin, publisert 2. juni 2005 | Skriv ut siden