I to dager i begynnelsen av september vil folkehelse være i fokus på Sørlandet. 7. og 8. september arrangeres Folkehelsedagene 2005 i den nye kulturhuset i Arendal. Temaet for stormønstringen er «Frihet og Folkehelse».
 

Frihet er et sentralt begrep i folkehelsearbeidet fordi frihet er en avgjørende faktor i forhold til menneskets opplevde helse og livskvalitet. .... frihet til å være den en er, frihet til å til å kunne utvikle seg i sitt tempo, frihet til å velge det livet en vil leve... Selvfølgeligheter sier mange, men er det slik?

Dette er temaer som vil bli belyst under folkehelsedagene av profilerte nasjonale kapasiteter innen feltet som professor dr. med Per Fuggeli, dr. med Åsa Rytter Evensen og idrettspresident Karl Arne Johannessen.

Dagene vil ellers favne mange sider av folkehelsearbeidet både nasjonalt og lokalt, viktige innsatsområder, viktige samarbeidspartnere og mange lokale gode eksempler.

Interesserte kan kontakte: Folkehelse i Agder, ved rådgiver Anne Kari Thomassen på telefon 37 01 76 44 eller mail: mailto:akt@fmaa.no

av Jan Torkelsen, publisert 10. juni 2005 | Skriv ut siden