Aust-Agders fylkesmann Hjalmar Sunde tar nå til orde for at også Aust-Agder skal avblåse høstens folkeavstemming om sammenslåing av Agder-fylkene. Han går inn for at Aust- og Vest-Agder skal harmonisere overgangen til det nye regionale Norge med den prosessen det nå legges opp til fra nasjonalt hold.

-Når vi ønsket en folkeavstemming var det for å søke råd før en viktig beslutning skulle tas. Når det nå ikke skal tas noen slik beslutning, ser jeg ingen grunn til å ha folkeavstemming, sa fylkesmann Sunde til Agderposten før helgen.

Han viser til Kommuneøkonomiproposisjonen som regjeringen nylig la frem. I den skisseres et opplegg for en regionreform som skal ende med nye regioner til erstatning for dagens fylkeskommuner fra 1. januar 2010. Dette opplegget fra statens side var ikke kjent da styringsgruppen som utredet sammenslåingen la frem sin rapport i fjor sommer. -Velger fylkestinget nå å droppe folkeavstemmingen i Aust-Agder, bringer det oss i harmoni med den nasjonale prosessen, sier Hjalmar Sunde.

Det er gjennom media opplyst at partigruppene i Aust-Agder fylkesting nå drøfter om de skal gjøre som fylkesmannen anbefaler. Flere sentrale partiledere var samlet med fylkesordfører Oddvar Skaiaa tidlig i forrige uke for å drøfte en mulig løsning. Saken står ikke på sakslisten når fylkestingets komiteer møtes i morgen. Den står heller ikke på sakslisten når Aust-Agder fylkesting skal møtes neste uke. Fra flere hold antas det imidlertid at saken allikevel vil bli tatt opp.

av Jan Torkelsen, publisert 7. juni 2005 | Skriv ut siden