I anledning av at 2005 er friluftslivets år har Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Midt-Agder Friluftsråd gått sammen om å arrangere konferansen «Friluftsliv til inspirasjon» i Kristiansand 31. august og 1. september. Målet med konferansen er å belyse hvordan man med en aktiv friluftspolitikk kan legge forholdene til rette for friluftsliv i hverdagen for ulike brukergrupper.

Konferansen vil ha base i Radisson SAS Caledonien Hotel i Kristiansand og vil innholde foredrag, politiske debatter og befaringer i Kristiansandsområdet. Det vil i tillegg være utstillinger av friluftsmateriell. Arrangørene ønsker at konferansen skal være en møteplass for alle som er opptatt av friluftsliv. Det vil bli vist konkrete eksempler på hva man kan få til i samarbeid mellom organisasjoner og det offentlige når friluftsliv prioriteres.

Nærmere opplysninger gis og påmelding foretas gjennom henvendelse til Midt-Agder Friluftsråd, postboks 207, 4662 Kristiansand, telefon 38 07 51 73.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. juli 2005 | Skriv ut siden