To tredjedeler av elevene i videregående opplæring i Vest-Agder oppgir at de aldri røyker.  Det fremgår av en undersøkelse gjennomført på oppdrag av Vest-Agder fylkeskommune. Hver femte elev er imidlertid dagligrøyker. Jentene røyker litt mer enn guttene. Elever innen yrkesfaglig utdanning røyker klart mer enn elever som tar allmennfaglig utdanning.

av admin, publisert 21. august 2005 | Skriv ut siden