I stortingsmelding nr. 19 (2001 – 2002 ), Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og lokalt nivå, er det gitt viktige signaler om fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Det er fylkeskommunenes oppgave å fylle den nye rollen som regional utviklingsaktør og ta lederskapet i det regionale partnerskapet.

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt rapporten Fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør og partnerskapenes funksjon i den sammenheng fra Kommunal- og regionaldepartement (KRD), og er invitert til å komme med kommentarer og innspill på innholdet i rapporten. Rapporten er utarbeidet av Nordregio i samarbeid med NIBR på oppdrag fra KRD. Les mer

av admin, publisert 25. august 2005 | Skriv ut siden