Leder av rådet Niels-Otto Hægeland finner det formålstjenlig å innkalle til ekstraordinært møte i rådet. Det er Årsrapporten for 2004 fra pasientombudene i vår helseregion som får eldrerådslederen og den tidligere fylkesordføreren til å aksjonere.

Årsrapporten fra pasientombudene er særlig kritisk til situasjonen for de kronisk syke. Om denne pasientgruppen anføres bl.a.:
Pasientombudet erfarer at det er få klager fra alvorlig syke og kronisk syke pasienter. Dette kan skyldes at denne pasientgruppen er så avhengig av sitt behandlingstilbud og relasjoner til behandlerne at de vegrer seg for å klage. Vi frykter at det her er store mørketall. Pasientombudene er bekymret at stadige nedskjæringer og krav om lønnsomhet kan medfører forringet helsetilbud til kronisk syke pasienter. Der er lett å bli ”vanskelige” pårørende.
I årsrapporten siteres en anonym forelder, som bl.a. skriver;
Min sønn ble flere ganger sendt til lukket akuttmottak (på psykiatrisk avdeling), noen ganger av politiet, men han ble hver gang raskt utvist av legen. Da jeg kontaktet legen ble jeg arrogant avvist. Vi som pårørende vet at hvis vi er for vanskelige, går det ut over pasienten, de velger å hjelpe dem minst mulig. Derfor står pårørende ikke frem før pasienten er død. Noen burde være flue på veggen, å se sykepleierens hverdag. Den tåler ikke dagens lys……..
Eldrerådet vil bli forelagt årsrapporten fra Pasientombudet i Helse Sør for 2004 i møte den 10. august 2005. Årsrapporten fra Pasientombudet Helse sør følger denne artikkelen og er ellers tilgjengelig ved pasientombudets kontor på fylkeshuset.

av Peersen, Tor, publisert 5. august 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer