Leder av rådet Niels-Otto Hægeland finner det formålstjenlig å innkalle til ekstraordinært møte i rådet. Det er Årsrapporten for 2004 fra pasientombudene i vår helseregion som får eldrerådslederen og den tidligere fylkesordføreren til å aksjonere.

Årsrapporten fra pasientombudene er særlig kritisk til situasjonen for de kronisk syke. Om denne pasientgruppen anføres bl.a.:
Pasientombudet erfarer at det er få klager fra alvorlig syke og kronisk syke pasienter. Dette kan skyldes at denne pasientgruppen er så avhengig av sitt behandlingstilbud og relasjoner til behandlerne at de vegrer seg for å klage. Vi frykter at det her er store mørketall. Pasientombudene er bekymret at stadige nedskjæringer og krav om lønnsomhet kan medfører forringet helsetilbud til kronisk syke pasienter. Der er lett å bli ”vanskelige” pårørende.
I årsrapporten siteres en anonym forelder, som bl.a. skriver;
Min sønn ble flere ganger sendt til lukket akuttmottak (på psykiatrisk avdeling), noen ganger av politiet, men han ble hver gang raskt utvist av legen. Da jeg kontaktet legen ble jeg arrogant avvist. Vi som pårørende vet at hvis vi er for vanskelige, går det ut over pasienten, de velger å hjelpe dem minst mulig. Derfor står pårørende ikke frem før pasienten er død. Noen burde være flue på veggen, å se sykepleierens hverdag. Den tåler ikke dagens lys……..
Eldrerådet vil bli forelagt årsrapporten fra Pasientombudet i Helse Sør for 2004 i møte den 10. august 2005. Årsrapporten fra Pasientombudet Helse sør følger denne artikkelen og er ellers tilgjengelig ved pasientombudets kontor på fylkeshuset.

av Peersen, Tor, publisert 5. august 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer