Tildelte rammebeløp av spillemidler øremerket ulike formål, skal etter departementets bestemmelser settes inn på rentebærende konto. Påløpte renter skal brukes til å imøtekomme eventuelle klager over tildelingen som ankes inn for departementet, og får medhold der.
Det samme skjer med de midler som av ulike grunner inndras  i forbindelse med regnskapsavslutning

Søkerne som får avslag på sine søknaden ved årets hovedfordeling, får opplysninger om Forvaltningslovens bestemmelser, og adgangen til å klage over fylkeskommunens fordeling av spillemidler. Etter årets hovedfordeling 26. mai, ble det ikke fremmet klager. Disse søkerne kan selvsagt fremme sine søknader i neste søknadsrunde.

Her er forslaget til tildeling. Saken avgjøres i hovedutvalget for kultur og utdanning den 22.september i år.

Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

SSK ”Oddersjaa”

O-kart Bortelid

kr 133 000

Søgne kommune

Turvei Åros

” 503 000

Vindbjart IL

O-kart Rogeheia

” 50 000

Kvinesdal IL

Delanlegg friidrett Stadion

” 79 000

Just IL

Ballbinge Justvik

” 200 000

Kristiansand kommune

Skateramp Møvik skole " 148 000

SUM

kr 1 113 000,-

Lokale kulturbygg

Åseral kommune Kyrkjebygd fleirbrukshus kr 52 000,-

av Peersen, Tor, publisert 30. august 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer