Statistisk Sentralbyrå presenterte i dag tallene for trafikkulykker i landet hittil i år. Trenden er gjennomgående at det er en positiv utvikling over hele landet. For Vest-Agders del er det svært positivt at det ikke var noen trafikkdrepte i juli med stor ferietrafikk på Sørlandet. Også innrapporterte skadde er gått betydelig ned.
 

Samferdselsminister Torild Skogsholm sier i en pressemelding at trafikksikkerhetsarbeidet er på riktig kurs. -Jeg er glad for at antall drepte i trafikken hittil i år er lavere enn på over femti år. Julitallene forsterker inntrykket av at målrettet trafikksikkerhetsarbeid over et bredt felt gir uttelling, sier hun.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 17 personer mistet livet på norske veger i juli i år. Dette er 8 færre enn i samme måned i fjor.

Så langt i år har 116 personer mistet livet på norske veger. Det er 42 færre enn i samme periode i fjor. Dette viser tall fra SSB.

For Vest-Agder viser statistikken at det hittil i år har vært innrapportert til politiet 143 trafikkulykker mot 172 i samme peride i fjor. Det er registrert 189 skadde frem til 1. august. I fjor ble det i løpet av de samme månedene til sammen registrert 257 skadde. Julitallene når det gjelder trafikkskadde er veldig gledelige for Vest-Agder - de er gått ned fra 59 skadde i juli i fjor til 34 i år. I år er det bare en person som er drept i trafikkulykke i fylket i løpet av årets sju første måneder - mot fire i fjor.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. august 2005 | Skriv ut siden