I går var rundt 30 representanter fra Lister-kommunene og fylkeskommunen samlet til arbeidskonferanse på Heddan Gård i Hægebostad. De er involvert i en revidering av Listerplanen. Plansjef John Stokkan i Vest-Agder fylkeskommune, som leder planarbeidet, sier at samarbeidet mellom kommunene i planarbeidet er meget bra og at en er inne i en konstruktiv prosess. 

Hovedmålsettingen med den nye Listerplanen er å utvikle et verktøy for at Lister-kommunene, som består av Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal, kan dra i samme retning og danner en sterk region.

Det er opprettet tre grupper som de siste månedene har jobbet med revidering av Listerplanen innenfor satsningsområdene: konkurranseevne og næringsutvikling, kultur og stedskvalitet og kommunikasjon og transport. Disse presenterte under gårsdagens arbeidskonferanse sine ideer som grunnlag for den videre planprosessen.

Den foreløpige visjonen for den nye Listerplanen er at regionen skal fremstå som en kreativ og romslig region med vekt på toleranse, åpenhet og respekt.

Gruppen som har sett på kultur og stedskvalitet er opptatt av at en må utnytte spesialitetene regionen besitter. Det må drives felles markedsføring. Det er også viktig at arrangører støtter opp om hverandres arrangementer og samarbeider om tidspunkt. Idèen om å få til et regional friluftsråd igjen må drøftes på nytt. Gruppen ønsket videre å få i gang en kompetanseheving i reiselivsnæringen.

Gruppen som arbeider med kommunikasjon og transport ser det som et hovedmål å få til en god kommunikasjonsstruktur i regionen som kan føre til økning i folketallet og vekst i næringslivet.

Gruppen som har sett på konkurranseevne og næringsutvikling har engasjert en konsulent til å rådføre seg med næringslivet for å få en pekepinn på deres oppfatning av situasjonen og utfordringer man står overfor. Tilbakemeldingen derfra ble referert å være at næringslivet var opptatt av at det ikke var nok med store visjoner i en plan, men at disse også måtte følges opp økonomisk. Næringslivet ønsker at Lister må fremstå som én region, og at det må bygges en sterk identitet til regionen.

Plansjef John Stokkan beskriver arbeidet i de tre arbeidsgruppene som svært bra og konstruktivt.- Det er positivt at de involverte aktørene i planarbeidet er opptatt at å dra i samme retning for å danne en sterk Lister-region.

Innen 15. oktober skal de ulike temaplanenelegges fram for Listerrådet. I januar neste år skal det foreligge et utkast til en samlet plan. Denne vil i neste omgang bli lagt ut til høring.

av Torkelsen, Jan, publisert 5. september 2005 | Skriv ut siden