Konferansen tar sikte på å være den sentrale møteplassen på Sørlandet for ledere innen næringslivet, offentlige sektor og akademia. Konferansen skal gi nye impulser og en oppdatering på hva som skjer i landsdelen.

Gjennom Agderrådets strategidokument ”Felles mål for Sørlandet” har landsdelen definert viktige satsningsområder for å utvikle Sørlandet. ”HiA til universitet” og ”Stamveiaksjonen” er eksempler på prosjekter der hele landsdelen har samlet seg om et felles løft for å videreutvikle Sørlandet.

Arrangørene håper så mange som mulig har anledning til å delta på denne møteplassen. For kommunene vil konferansen være rettet mot ordførere, rådmenn, næringssjefer/konsulenter. Det er et mål at alle kommunene på Sørlandet er representert med personer både fra offentlig sektor og fra næringslivet.

Konferansen vil finne sted på:

Quality Hotell i Kristiansand 29. og 30. september, lunsj til lunsj.

Påmelding og spørsmål ordnes gjennom FiloNova ved kontaktperson Ann Kristin Skjølingstad på telefon 38 14 12 09.

av Torkelsen, Jan, publisert 30. august 2005 | Skriv ut siden