Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø sa seg i april foreløpig enig i et forslag til en ny felles reiselivsstrategi for Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner. Innspillene fra en høringsrunde som nå er foretatt har medført at det opprinnelige strategiforslaget er blitt noe endret. Fylkestingene i begge Agder-fylkene skal behandle forslaget senere i høst. Da hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø behandlet det nylig sluttet representantene enstemmig opp om den nye strategien.

Visjonen som ligger til grunn for den nye reiselivsstrategien har følgende ordlyd: ”Vi skal sammen med lokale, regionale og nasjonale reiselivsaktører sørge for at Sørlandet blir et kjent og etterspurt feriemål nasjonalt og internasjonalt hele året.” Strategien skal bidra til tettere dialog og samarbeid i utviklingsarbeidet. Det skal igjen bedre muligheten til å prioritere tiltak som skal øke konkurransekraften for næringen.

Strategidokumentet skal først og fremst være et styringsredskap for fylkeskommunene og samarbeidet med næringen, lokale og regionale reiselivsorganisasjoner, kommuner, statlige etater og andre institusjoner. I tillegg skal det gi klare føringer for hvilke prioriteringer som skal gjøres og hvilke oppgaver som skal ivaretas lokalt og regionalt.

Det legges opp til at Sørlandsreiser A/S blir et hvilende selskap. Det skal etableres et Sørlandet Reiseliv hvor relevante aktører inviteres til et tettere prosjektbasert samarbeid. Fylkeskommunene vil ta oppgavene som ansvarlige for prosjekter og administrasjon.

Det skal videre etableres en møteplass hvor en vil involvere aktører utover de tradisjonelle samarbeidspartnerne. Denne vil få navnet Forum for Sørlandet Reiseliv.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. september 2005 | Skriv ut siden