I juni i år nedsatte fylkestinget en politisk styringsgruppe bestående av fem tingrepresentanter for å vurdere alternative tomter for en ny videregående skole i Kristiansand. De fem representantene har nå levert en delt innstilling. Tre av dem går inn for en kombiløsning med nybygg på Tangen, byggfagundervisning på Lumber og overføring av tilbud til de videregående skolene i Søgne og Vennesla, samt til friskoler. En vil ha alt samlet i nybygg på Tangen. Og en vil at Gimlealternativet skal utredes nærmere.

 

Flertallskonstellasjonen som består av Jon Grindland (SP), Svein Bringsjord (H) og Åse Tønnessen Sæbø (KrF) anbefaler dette alternativet: ”Ny videregående skole for 505 elever på tomt Tangen, etablering av permanent løsning for byggfagene på Lumber, flytting av elever til Vennesla videregående skole og til Søgne videregående skole, avvikling av studietilbudet medier- og kommunikasjon med overføring til privat skole.” De peker også på at det må søkes å redusere kostnadene ved opprusting/nybygg på Lumber.
Vivian Solås Klok (SV) går inn for følgende løsning: ”Tangen videregående skole – full utbygging på revurdert tomt. Alternativet forutsetter at deler av tomt Slettebøe AS disponeres til formålet. Alternativet er uavhengig av tomtene 9 og 9A (Sylinderservice AS).”
Stian Storbukås (FRP) anbefaler at Gimlealternativet utredes nærmere.
Saken skal behandles i ekstraordinære møter i både hovedutvalg for kultur og utdanning og fylkesutvalget 11. oktober. Endelig behandling finner sted i fylkestinget 26. oktober.

av Torkelsen, Jan, publisert 30. september 2005 | Skriv ut siden