Fremskrittspartiet kom best ut av skolevalgene i Vest-Agder. Partiet fikk 27,1 prosent av de 4875 stemmene som ble avgitt og ville, om det hadde vært resultatet fra det ordinære stortingsvalget, fått to av fylkets seks mandater. Arbeiderpartiet kom nest best ut med 17,1 prosent og ville med det også få to stortingsmandater. De to gjenværende plassene på Stortinget ville ha gått til Høyre og Sosialistisk Venstreparti.

Fremmøteprosenten ved skolevalget i Vest-Agder var på 82,9. Skoleelevene kunne velge mellom 16 partier som stiller lister i Vest-Agder til Stortingsvalget.

Partiene fikk følgende prosentandel av stemmene:

Arbeiderpartiet 17,1
Sosialistisk Venstreparti 10,4
Rød Valgallianse 3,6
Senterpartiet 5,9
Kristelig Folkeparti 9,6
Venstre 2,9
Høyre 13,4
Fremskrittspartiet 27,1
Norges Kommunistiske Parti 0,7
Miljøpartiet De Grønne 1,3
Pensjonistpartiet 0,7
Kystpartiet 0,6
Kristent Samlingsparti 0,2
Demokratene 3,0
Abortmotstandernes liste 0,4
Pilsens samlingsparti 3,2

Resultater fra enkeltskoler og sammenlikninger med tidligere skolevalg finner en her.

av Torkelsen, Jan, publisert 7. september 2005 | Skriv ut siden